XML
Stefan Surówka - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami

- wydawanie i podpisywanie zaświadczeń o uprawnieniach rolników do pobierania bonów paliwowych,
- nadawanie prawomocności decyzjom,
- potwierdzanie informacji wydanych na żądanie obywateli w oparciu o dokumentację znajdującą się na stanowisku pracy.

 


Pan
Stefan Surówka
Inspektor ds. gospodarki gruntami
w miejscu.


Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

cofam upoważnienie

wydane w dniu 17 stycznia 2003 roku, Znak: SG-0112/7/2003 do podpisywania
z mojego upoważnienia decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach Obywateli.
Powyższe ma moc obowiązywania z dniem podjęcia.

Upoważnienie podlega cofnięciu w związku z:
1) zakończeniem wydawania zaświadczeń uprawniających rolników do pobierania bonów paliwowych,
2) pozostałe sprawy objęte upoważnieniem nie wymagają do ich załatwiania mojego upoważnienia.


Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-11
Publikujący -