XML
Udzielona pomoc publiczna w 2017 roku
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240).

Artykuł 37 u.f.p. pkt 2 określa obowiązki informacyjne zarządów jednostek samorządu terytorialnego (również wójtów, burmistrzów lub prezydentów) związane z realizacją zasady jawności publicznej gospodarki finansowej, obowiązującej na szczeblu samorządowym.

W jednostkach samorządowych do wiadomości publicznej podaje się informacje obejmujące wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w różnym zakresie.

Wykazy podawane są do wiadomości publicznej w terminie do dnia 31 maja roku następnego (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g w zw. z art. 38 u.f.p.).
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłLucyna Nahajczuk - Skarbnik Gminy2018-05-16
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-05-16 15:18
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-05-24 13:19