XML
Komunikat w sprawie obsługi osób głuchoniemych w Urzędzie Miejskim

Wypełniając obowiązki zawarte w art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku – o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz. 1243) informuje jak niżej.

1. Urząd Miejski w Sędziszowie zapewnia osobom uprawnionym (głuchoniemi) możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

2. Osoby uprawnione zgodnie z ustawą to:
1) Osoby, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się.
2) Członkowie rodzin uprawnionych, w tym współmałżonkowie, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć i synowa.
3) Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

3. Skorzystanie z pomocy określonej w pkt.1 przez osoby uprawnione powinno być poprzedzone  odpowiednio zgłoszeniem potrzeby.

4. Na podstawie art. 12 ust. 2 określam, że w/w zgłoszenia dokonuje się w dowolnie wybranej przez uprawnionego formie z której według oceny urzędu będzie wynikała intencja zgłaszającego (osobiście, podanie, e-mail, fax, przez osoby trzecie …) oraz będzie podany rodzaj sprawy którą zamierza uprawniony załatwić.

5. Procedura obsługi interesantów odbywać się będzie według przepisów wymienionej na wstępie ustawy.

 

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdam Mysiara - Przewodniczący Rady Miejskiej2012-05-17
Publikujący Admin - Administrator BIP 2012-05-17 16:03
Modyfikacja Admin - Administrator BIP 2012-05-17 16:04