XML
Zaproszenie do konsultacji
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 4 ust 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2017”.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zgłoszenia opinii Plik pdf 80.86 KB
Projekt uchwały Plik pdf 153.90 KB
Protokół z przeprowadzenia konsultacji Plik pdf 97.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-11-08
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-08 13:15
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-12 12:17