XML
Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2058) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 10, poz. 68) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
 

  •  wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Miejskiej,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)

  

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłEwa Kubas-Samociuk - Sekretarz Gminy2016-05-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-05-20 11:06
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-05-20 14:42