XML
Upoważnienia z art. 39 ust. 2 ustawy samorządzie gminnym

 

Do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach obywateli w imieniu Burmistrza (art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), posiadają niżej wymienione osoby:
 
  1. Małgorzata Muzoł - Sekretarz Gminy,
  2. Lucyna Nahajczuk - Skarbnik Gminy,
  3. Marta Jędrzejczyk-Różycka - Naczelnik Wydziału OSO,
  4. Anna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG,
  5. Janusz Kot - Naczelnik Wydziału BRI
 
Wszystkie inne nie wymienione przedmiotowo decyzje posiadające moc prawną, jeżeli są podpisane przez Burmistrza (upoważnienie z mocy prawa - organ właściwy) lub z jego upoważnienia przez Sekretarza Gminy (pełnomocnictwo ogólne) na czas pracy bieżącej oraz na czas pełnienia zastępstwa.
Ponadto wszyscy pracownicy urzędu są upoważnieni do podpisywania pism w bieżących sprawach wg indywidualnych zakresów czynności.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKrzysztof Malec - Starszy Informatyk2013-04-03
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2013-04-03 08:29
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-11-20 10:51