w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 56_2005.pdf Plik pdf 151.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 55_2005.pdf Plik pdf 343.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 53_2005.pdf Plik pdf 261.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 52_2005.pdf Plik pdf 90.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 51_2005.pdf Plik pdf 368.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 50a_2005.pdf Plik pdf 131.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 50_2005.pdf Plik pdf 86.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
dotyczy powołania Zaspołów Kontrolnych do przeprowadznia przeglądów w indywidualnych gospodarstwach rolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Załączniki:

Zarządzenie nr 48_2005.pdf Plik pdf 358.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 47_2005.pdf Plik pdf 105.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 46_2005.pdf Plik pdf 202.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ks. Mariusza Rozin, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:

Zarządzenie nr 45_2005.pdf Plik pdf 75.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Załączniki:

Zarządzenie nr 44_2005.pdf Plik pdf 132.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Sędziszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Sędziszowie w okręgu Nr 4

Załączniki:

Zarządzenie nr 43_2005.pdf Plik pdf 73.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania remontowego

Załączniki:

Zarządzenie nr 42a_2005.pdf Plik pdf 80.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 42_2005.pdf Plik pdf 146.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 41_2005.pdf Plik pdf 146.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Załączniki:

Zarządzenie nr 40_2005.pdf Plik pdf 154.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim "Instrukcji przetwarzania danych osobowych"

Załączniki:

Zarządzenie nr 39_2005.pdf Plik pdf 126.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sieci c.o. i c.c.w. Miasta Sędziszów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki:

Zarządzenie nr 37a_2005.pdf Plik pdf 117.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 36_2005.pdf Plik pdf 142.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 35_2005.pdf Plik pdf 151.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 34_2005.pdf Plik pdf 131.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntów w Pawłowicach

Załączniki:

Zarządzenie nr 33_2005.pdf Plik pdf 71.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenie maksymalnej kwoty dofinasowania opłat na kaształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinasowanie jest przyznawane - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie na rok budżetowy 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 32_2005.pdf Plik pdf 115.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie powołania Komisji Wyceny i Kasacji przedmiotów znajdujących się na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie

Załączniki:

Zarządzenie nr 31_2005.pdf Plik pdf 70.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zatwierdzenia dla ZUK stawek kosztorysowych do rozliczeń finansowych z budżetem Gminy

Załączniki:

Zarządzenie nr 30a_2005.pdf Plik pdf 107.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-12
Publikujący -
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Załączniki:

Zarządzenie nr 30_2005.pdf Plik pdf 164.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-07
Publikujący -
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Załączniki:

Zarządzenie nr 29_2005.pdf Plik pdf 119.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-07
Publikujący -
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

Załączniki:

Zarządzenie nr 28a_2005.pdf Plik pdf 144.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-07
Publikujący -