URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2020-04-15
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-04-15 14:43
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-04-15 14:55
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 
W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, który wywołuje COVID-19 oraz obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, jak również zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gmina Sędziszów informuje, iż czasowo wstrzymany zostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych w planowanych terminach dn. 28.03.2020 r., 31.03.2020 r. i 01.04.2020 r.

O nowych terminach odbioru ww. odpadów zostaną Państwo poinformowani.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-27
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-03-27 22:29
Od dnia 03 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczy firma – „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były przekazywane do instalacji komunalnych j.n.:
- PGKiM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa,
- Remondis Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,
- ZGOK Rzędów 40, 28-142 Tuczępy,
- ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław,
- PGK w Końskich Sp. z o.o. RZZO, ul. Spacerowa 145, 28-200 Końskie.

Surowce wtórne odebrane przez firmy od właścicieli nieruchomości przekazywane są do wybranych podmiotów i poddawane procesowi recyklingu lub odzysku.

Od dnia 01 lipca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się  przy ul. Polnej 29 - teren Bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. i obsługiwany jest przez Gminę Sędziszów. Do dnia 21 stycznia 2020 r. czynny był w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Od 22 stycznia 2020 r. czynny jest w każdy roboczy czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów mogą oddawać tam bezpłatnie następujące frakcje odpadów:
- papier,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne.
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i innych odpady gabarytowe (do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości),
- zużyte opony (do 4 szt. rocznie z zadeklarowanej nieruchomości),
- odpady budowlane i rozbiórkowe (wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym lub lokalu   
   użytkowym w trakcie robót na których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub
   zgłoszenie robót do 1000 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości).
 
Do gromadzenia powstałych na terenie gminy odpadów przewiduje się worki lub pojemniki rozróżniane według kolorystyki:
- kolor niebieski – papier, tektura
- kolor zielony – szkło
- kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
- kolor brązowy – odpady biodegradowalne
- kolor czarny lub szary – odpady niesegregowane lub pozostałości po segregacji.
 
W ramach systemu „Elektryczne Śmieci” odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
 
Jednocześnie informujemy, że podmiot sprzedający nowe urządzenia elektryczne lub elektroniczne jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
Odbiór zużytych opon powstających w gospodarstwach rolnych za dodatkową odpłatnością prowadzi Firma Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-26
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-03-28 16:10
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-04-01 14:17
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczyła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Pozostałe firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej  nie świadczyły usług wywozu odpadów z terenu Gminy Sędziszów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były przekazywane do instalacji komunalnych j.n.:
- PGKiM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa,
Surowce wtórne odebrane przez firmy od właścicieli nieruchomości przekazywane były do wybranych podmiotów i poddawane procesowi recyklingu lub odzysku.
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany był przy ul. Sportowej 2 – teren Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych, prowadzony i obsługiwany przez Firmę „TAMAX”. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów mogli w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:
- papier i tekturę,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- odpady zielone,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.  
 
W ramach systemu „Elektryczne Śmieci” odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-26
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-03-28 16:08
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-04-01 14:18
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 12:06:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.