Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_7-2014 Plik pdf 195.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-29
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-30 08:04
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-30 08:05

Zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_2-2014 Plik pdf 209.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-15 13:58
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-15 13:59

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-07
Publikujący Admin - Administrator BIP 2014-01-08 09:48
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-31 12:24

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. „Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sedziszów w 2014 roku„

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-07
Publikujący Admin - Administrator BIP 2014-01-08 09:47
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-31 12:24

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 4 ust 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej  w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

Załączniki:

Formularz zgłaszania opinii Plik pdf 112.35 KB
Projekt uchwały Plik pdf 229.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2013-11-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:50
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:53

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2013-11-07
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-07 11:46
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:49

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2013-01-30
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-04 11:10
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-04 11:11

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2013-01-21
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-01-22 09:27
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-01-22 09:29

BURMISTRZ SĘDZISZOWA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania p.n. „ORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW W 2013 ROKU”

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2013-01-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-01-09 15:01
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-05 14:58

Burmistrz Sędziszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania p.n. „MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY W 2013 ROKU”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2013-01-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-01-09 14:58
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-05 14:57

Burmistrz Sędziszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2013-01-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-01-09 14:56
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-05 14:58

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

Załączniki:

Protokół z konsultacji 2013 Plik pdf 69.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2012-11-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-11-20 14:16
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-11-20 14:16

Program współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - projekt

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2012-10-30
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-10-31 15:00
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-10-31 15:00

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2012-10-25
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-10-31 14:56
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-10-31 14:57

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2012-01-16
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2012-01-26 15:43
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2012-01-26 15:43

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2012-01-26
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2012-01-26 15:39
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2012-01-26 15:39

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

Załączniki:

Protokol z konsultacji 2012.pdf Plik pdf 69.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2011-12-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2011-12-09 08:47

Program współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2011-11-08
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2011-11-08 12:08
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2011-11-16 08:41

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2011-11-08
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2011-11-08 11:49
Modyfikacja Admin - Administrator BIP 2012-08-28 12:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum