Za rok 2009 gmina Sędziszów posiadała 11.060.759,91 zł długu publicznego.

  Z tego:  

  • obligacje  - 1.750.000,00 zł
  • kredyty - 8.613.783,00 zł
  • pożyczki  - 696.976,91 zł
  • Stan udzielonej pożyczki – 1.000.000,00

W roku 2009 gmina:

Zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie:

  • kredyty  - 7.613.783,00 zł
  • pożyczki - 430.176,54 zł

Spłaciła:

  • obligacje - 700.000,00 zł
  • kredyty - 99.553,00 zł

Otrzymała spłatę pożyczki udzielonej Spółce Ciepłowniczej w Sędziszowie - 300.000,00 zł

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłLucyna Nahajczuk - Skarbnik Gminy2010-01-28
Publikujący -