Gmina Sędziszów informuje,  iż  w prowadzonym postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem  są roboty budowlane polegające na: Rozbiórce  trzech obiektów usytuowanych na działce Nr 874/24 w Mstyczowie wraz z uprzątnięciem terenu:
- Magazyn zbożowy
- Wiata na sprzęt rolniczy z częścią biurową
- Warsztat naprawczy sprzętu
do dnia 27 czerwca 2008 roku do godz. 15:30 do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna oferta cenowa.
W związku  powyższym, wyznacza się kolejny termin do składania ofert na ww. przedmiot postępowania tj. do dnia 25 lipca 2008 roku do godz. 15:30.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2008-07-01
Publikujący -

Gmina Sędziszów informuje,  iż  w prowadzonym postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem  są roboty budowlane polegające na: Rozbiórce  budynku gospodarczego usytuowanego na działce Nr 190 w Tarnawie wraz z uprzątnięciem terenu do dnia 27 czerwca 2008 roku do godz. 15:30 do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna oferta cenowa. W związku  powyższym, wyznacza się kolejny termin do składania ofert na ww. przedmiot postępowania tj. do dnia 25 lipca 2008 roku do godz. 15:30.

Załączniki:

Ogloszenie_Tarnawa.pdf Plik pdf 100.34 KB
Informacja o wyborze oferty Plik pdf 51.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2008-07-01
Publikujący -