Do wniosku należy dołączyć: 
  1.  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
  2. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
  3. wniesiona opłata na rachunek gminy za rok objęty zezwoleniem, 
  4. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy, 
  5. szkic sytuacyjny z naniesionym punktem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.  
 Opłaty:
  1. opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525 zł,
  2. opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525 zł,
  3. opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2100 zł.
 
Sprawę prowadzi:
 
Karolina Gołąb
tel. (041) 38 11 127, 38 11 129, wew. 303