ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

 

NIP: 656-17-89-413

 REGON: 000545260
 

Telefony/fax:

413-811-127 413-810-210
413-811-128 413-810-220
413-811-129 413-811-077
413-811-131 fax. wew. 209

 

WYKAZ AKTUALNYCH TELEFONÓW
według WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Stanowisko Pracownik
Telefony
wewnętrzne
Informacja, Kancelaria Bernardeta Gajos 200
Kasa Anna Cieślińska 610
 
Sekretariat Marczewska Renata 210
Burmistrz Szarek Wacław 220
Sekretarz Gminy Kubas - Samociuk Ewa 240
Skarbnik Gminy Nahajczuk Lucyna 600
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
 
Kierownik USC (dowody, akty zgonu) Blin Monika 260
Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności) Lipiec Marceli 261
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
Naczelnik Wydziału Żelaśkiewicz Małgorzata 400
Kadry i sprawy pracownicze Siwiec Katarzyna 401
Organizacja i zabezpieczenie techniczne Stępień Ilona 402
Informatyk Malec Krzysztof 404
Informatyk Kondrak Damian 405
Biuro Rady (Przewodniczący Rady) Środa Urszula 406
Zaopatrzenie materiałowe Świstak Maria 408
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
 
Naczelnik Wydziału Grzybowska Anna 500
Działalność gospodarcza, oświetlenie uliczne Chyla Maria 501
Gospodarka gruntami Kowalska Gabriela 502
Gospodarka lokalowa, podatek akcyzowy Lisowska Aneta 503
Rolnictwo, współpraca z PUP Magdalena Ejsmond - Mrówka 504
Rolnictwo (zezwolenia na wycinkę drzew) Paleczek Piotr 505
Ochrona środowiska Pawlusiński Przemysław 506
Odnawialne źródła energii Hajdas Marta 507
Gospodarka odpadami Górska Edyta 508
 
WYDZIAŁ OŚWIATY, SŁUŻBY ZDROWIA, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, I SPRAW OBYWATELSKICH
 
Naczelnik Wydziału Skiba Anna 300
Oświata szkolna Jędrzejczy-Różycka Marta 301
Stypendia szkolne i zasiłki Sobieraj Katarzyna 302
OSP, bezpieczeństwo publiczne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gołąb Karolina 303
 
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI i REMONTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
 
Naczelnik Wydziału Kot Janusz 700
Współpraca z Funduszami UE Pacholec Katarzyna 701
Planowanie przestrzenne Rokicki Marek 702
Drogownictwo Olszak Paweł 703
Wodociągi i kanalizacja Płaziński Adam 704
Inwestycje i remonty Kozieł Rafał 705
Inwestycje i remonty Muszyński Jerzy 706
Transport publiczny Zasada Agata 707
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Z-ca Skarbnika Gryc Aneta 601
Podatek VAT Beata Dec - Jawor 602
Księgowość budżetowa Matelska Teresa 603
Księgowość budżetowa Beata Dziopa 604
Księgowość budżetowa Magdalena Kowalik 605
Podatki i opłaty Wiśniowska Agnieszka 606
Podatki i opłaty Szczęsna Teresa 607
Podatki i opłaty Maciąg Dorota 608
Podatki i opłaty Tutaj Anna 609
Księgowość budżetowa Holisz Małgorzata 611
Księgowość budżetowa Gręda Danuta 612
Księgowość budżetowa Aneta Rogala 613
Księgowość budżetowa Wachowicz Monika 614
 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Ludności i Obrona Cywilna Górnikiewicz Anna 270

 


Godziny otwarcia Urzędu:
od 7:30 do 15:30

 

Gminny Portal Informacyjny
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
www.sedziszow.pl


Konto bankowe do wpłat:

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie

Dochody - 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010
Śmieci - dochody - 48 8513 0001 0000 0015 2000 0040