Powierzchnia ogólna: 14.571 ha

 

Dane na dzień 31.12.2018 r.
 

     

   Miasto  

   Gmina - wsie  

Powierzchnia

792 ha

13.779 ha

 

Dane na dzień 31.12.2019 r.

 

Ludność - 12.630 osób, z tego 6.560 - miasto, 6.070 - wsie.

 

Osoby do 18 roku życia - 2.414 osób, z tego 1.279 - miasto, 1.135 - wsie.

 

Osoby po 18 roku życia - 10.216 osób, z tego 5.281 - miasto, 4.935 - wsie.

 

Rejestr wyborców - 10.267 osób

 

Długość dróg:
- gminnych - 55,188 km
- powiatowych - 106,94 km
- wojewódzkie - 0 km
- krajowych - 0 km

 

Ilość podmiotów gospodarczych - 431

 

Ilość pracowników Urzędu Miejskiego - 58

 

Bezrobocie - 4,7 % (stan na 31 grudnia 2018 r.)

 

 

Dane statystyczne: urodzenia, zgony, zawarte małżeństwa - kliknij tutaj