Powierzchnia ogólna: 14.571 ha

 

Dane na dzień 31.12.2017 r.
 

     

   Miasto  

   Gmina - wsie  

Powierzchnia

792 ha

13.779 ha

 

Dane na dzień 31.12.2017 r.

 

Ludność – 12.789 osób, z tego 6.603 - miasto, 6.186 - wsie.

 

Osoby do 18 roku życia – 2.271 osób, z tego 1.192 – miasto, 1.079 – wsie.

 

Osoby po 18 roku życia – 10.518 osób, z tego 5.411 – miasto, 5.107 – wsie.

 

Rejestr wyborców – 10.432 osób

 

Długość dróg:
- gminnych – 55,188 km
- powiatowych – 106,94 km
- wojewódzkie – 0 km
- krajowych – 0 km

 

Ilość podmiotów gospodarczych – 431

 

Ilość pracowników Urzędu Miejskiego – 57

 

Bezrobocie – 7,58 % (stan na 31 grudnia 2015 r.)

 

 

Dane statystyczne: urodzenia, zgony, zawarte małżeństwa - kliknij tutaj