1. Alicja Lisowska - Skarbnik Gminy - wygaśnięcie 30.05.2006 roku w związku z przejściem na emeryturę,
  2. Jerzy Muszyński - Inspektor ds. budownictwa - cofnięto 31 grudnia 2003 roku,
  3. Marek Rokicki - Inspektor ds. budownictwa - cofnięto 31 grudnia 2003 roku,
  4. Krzysztof Chmaruk - Naczelnik Wydziału BRI - cofnięto 01 grudnia 2010 roku,
  5. Stefan Surówka - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami, - cofnięto 31 grudnia 2004 roku,
  6. Anna Włodarczyk - Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Działalności  Gospodarczej  - cofnięto 14 grudnia 2006 roku.