Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2022 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie.pdf do treści 2023-05-22 16:12 Marceli Lipiec
Utworzono treść 2023-05-22 16:11 Marceli Lipiec Podgląd treści
powrót