Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Uchwała zmieniająca uchwałę własną Nr XLIII-305-2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ....pdf do treści 2019-02-19 10:25 Marceli Lipiec
Utworzono treść 2019-02-19 10:25 Marceli Lipiec Podgląd treści
powrót