URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Sesja XXXII - 13 czerwca 2017 roku
Zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VII kadencji, którą zwołuję w oparciu w o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) na dzień 13 czerwca 2016 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Sędziszowa w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziszów za 2016 rok.
- odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sędziszowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016,
- odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa absolutorium za 2016 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2016 rok w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie.
11. Uchwała zmieniająca  uchwałę własną w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów.
12. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziszów.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na realizację zadań: przebudowa dróg oraz chodników przy drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Sędziszów.
15. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
16. Sprawozdanie z realizacji zadań w Radzie Nadzorczej Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o. o. w Sędziszowie za rok 2016 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara
Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Rada Miejska w Sędziszowie2017-05-29
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2017-05-29 11:09
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2017-05-29 11:13
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 07:39:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.