XML
Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 4 ust 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej  w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zgłaszania opinii Plik pdf 112.35 KB
Projekt uchwały Plik pdf 229.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2013-11-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:50
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:53