URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od wydanej decyzji Burmistrza Sędziszowa z dnia 02.10.2017r. znak: Oś.6220.2.3.2017.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-10-19
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-10-19 11:30
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-10-19 11:30
Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa o odmowie wydania decyzji środowiskowej.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-10-02
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-10-02 14:53
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-10-02 14:54
Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa o wpłynięciu odwołania strony postępowania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Budowa terminalu przeładunkowo - magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 486/1, 595/1, 595/2, 598/1, 596, 597, 599, 600 obręb 19 Pawłowice, gm. Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2017-07-24
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-24 11:10
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-24 11:13
Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa o wydaniu w dniu 29 czerwca 2017r. decyzji znak: OŚ.6220.2.13.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 486/1, 595/1, 595/2, 598/1, 596, 597, 599, 600 obręb 19 Pawłowice, gm. Sędziszów.

Załączniki:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Plik pdf 375.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-06-29
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-06-30 08:44
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-06-30 08:46
Uzgodnienia RDOŚ Kielce i PPIS w Jędrzejowie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie terminalu przeładunkowo-magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 486/1, 595/1, 595/2, 598/1, 596, 597, 599, 600 obręb 19 Pawłowice, gm. Sędziszów przez GASPOL S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Załączniki:

Uzgodnienie PPIS Plik pdf 1.47 MB
Uzgodnienie RDOŚ Plik pdf 442.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-06-07
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-06-07 13:29
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-06-07 13:32
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, który został uzupełniony w dniu 26.05.2017r., dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie terminalu przeładunkowo-magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 486/1, 595/1, 595/2, 598/1, 596, 597, 599, 600 obręb 19 Pawłowice, gm. Sędziszów przez GASPOL S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-05-29
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-05-29 12:50
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-05-29 12:55
Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOŚ dla GASPOL S.A. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  pn.: „Budowa terminalu przeładunkowo - magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 486/1, 595/1, 592/2, 598/1, 596, 597, 599, 600 obręb 19 Pawłowice, gm. Sędziszów, województwo świętokrzyskie.

Załączniki:

Postanowienie ws. raportu OOŚ Plik pdf 3.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-02-07
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-02-07 12:34
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-02-07 12:37
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie terminalu przeładunkowo-magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli", planowanego do realizacji przez GASPOL S.A.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-01-20
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-01-20 11:27
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-01-20 11:31
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie terminalu przeładunkowo-magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli", planowanego do realizacji przez GASPOL S.A.

Załączniki:

Opinia sanitarna Plik pdf 1.55 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2017-01-13
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-01-13 11:29
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2017-01-13 11:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 08.12.2016r. na wniosek GASPOL S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie terminalu przeładunkowo-magazynowego gazu płynnego, wykorzystywanego do czasowego magazynowania gazu płynnego, rozładunku i załadunku cystern oraz autocystern, rozlewu gazu do butli i magazynowania butli, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 486/1, 595/1, 595/2, 598/1, 596, 597, 599, 600 obręb 19 Pawłowice, gm. Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2016-12-19
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2016-12-20 10:52
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2016-12-20 10:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji środowiskowej zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie  „Farmy Wiatrowej Sędziszów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sędziszów, w obrębie miejscowości Klimontówek i Gniewięcin.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2016-10-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2016-10-11 12:12
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2016-10-11 12:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 14.09.2016r. na wniosek MW Sędziszów Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa „Farmy Wiatrowej Sędziszów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sędziszów, w obrębie miejscowości Klimontówek i Gniewięcin, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 1716/5, 46/5, 46/8, 46/7, 47/4, 47/6 obręb 08 Gniewięcin oraz 100/2, 155, 156/2, 157/2, 152, 150, 147/4, 147/3, 146, 145, 153, 154, 191, 192, 193/1, 185, 184, 183, 181, 186, 187, 188, 189, 339/3, 340/4, 341/7, 335/5, 334/3, 333/3, 332/3, 331/10, 336/6, 337/4, 338/5 obręb 12 Klimontówek, gm. Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2016-09-19
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2016-09-19 09:59
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2016-09-19 09:59
Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa o wydaniu w dniu 10 grudnia 2015r. decyzji znak: OŚ.6220.2.5.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa mostu na rzece Mierzawa w ciągu drogi powiatowej nr 0191T na odc. Przełaj-Wodzisław w km 4+770” planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych ul. Okrzei 83; 28-300 Jędrzejów, który ustanowił Pełnomocnika w osobie Pana Stanisława Kamińskiego „Biuro Usług Technicznych”, ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce.
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie mostu zlokalizowanego na rzece Mierzawie w miejscowości Mstyczów w ciągu drogi powiatowej nr 0191T, wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - działki nr ewid. 961/1, 632/2 i 633.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-12-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-12-11 09:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-11-18
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-11-18 12:50
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-11-18 12:53

o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa mostu na rzece Mierzawa w ciągu drogi powiatowej nr 0191T na odc. Przełaj-Wodzisław w km 4+770”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-08-13
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-08-13 13:54
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-08-13 13:55

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2015r. decyzji znak: OŚ.6220.3.7.2014/15 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu tj. zwiększenie obsady budynków inwentarskich z 110 000 sztuk (440 DJP/cykl) do 199 000 sztuk (796 DJP/cykl) w miejscowości Pawłowice, gm. Sędziszów, woj. świętokrzyskie” planowanej do realizacji przez firmę Wylęg i Hodowla Drobiu REN MAR Marcin Głowa, Pawłowice 57, 28-340 Sędziszów.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-08-04
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-08-05 13:23
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-08-05 13:26

Burmistrz Sędziszowa zawiadamia w sprawie rozbudowy fermy drobiu.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłHalina Barska - Naczelnik2015-07-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-07-21 08:10
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-07-21 08:13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej fermy drobiu tj. zwiększenie obsady budynków inwentarskich z 110 000 sztuk (440 DJP/cykl) do 199 000 sztuk (796 DJP/cykl) w miejscowości Pawłowice, gm. Sędziszów, woj. Świętokrzyskie".

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Kielce Plik pdf 44.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-07-01
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-07-01 11:58
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-07-01 12:01

Obwieszczenie - udział społeczeństwa w postępowaniu

w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Fermy Drobiu tj. zwiększenie obsady budynków inwentarskich z 110 000 sztuk (440 DJP/cykl) do 199 000 sztuk (796 DJP/cykl) w miejscowości Pawłowice, gmina Sędziszów, pow. Jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-06-25
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-06-25 09:04
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-06-25 09:07

Obwieszczenie - udział społeczeństwa w postępowaniu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Fermy Drobiu tj. zwiększenie obsady budynków inwentarskich z 110 000 sztuk (440 DJP/cykl) do 199 000 sztuk (796 DJP/cykl) w miejscowości Pawłowice, gmina Sędziszów, pow. Jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-02-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-02-12 10:48
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-02-12 10:51

o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowia mostu na rzece Mierzawa w ciągu drogi powiatowej nr 0192T na odc. Mstyczów-Karczowice w m. Mstyczów w km 3+690”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2015-01-21
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-01-21 13:41
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2015-01-21 13:44

Burmistrz Sędziszowa informuje o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji 110/15 kV Sędziszów w celu przyłączenia podstacji trakcyjnej PKP Karczowice” projektowanej na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 4241/9.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2014-11-04
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-11-04 13:55
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-11-04 13:58

Burmistrz Sędziszowa informuje o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji 110/15 kV Sędziszów w celu przyłączenia podstacji trakcyjnej PKP Karczowice” projektowanej na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 4241/9.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2014-09-30
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-10-02 10:09
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-10-02 10:11

o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Wylęg i Hodowla Drobiu REN MAR Marcin Głowa, Pawłowice 57, 28-340 Sędziszów, która udzieliła pełnomocnictwa firmie Agro Trade Grzegorz Bujak z siedzibą przy ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Fermy Drobiu tj. zwiększenie obsady budynków inwentarskich z 110 000 sztuk (440 DJP/cykl) do 199 000 sztuk (796 DJP/cykl) w miejscowości Pawłowice, gmina Sędziszów, pow. Jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2014-09-08
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-09-08 13:29
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-09-08 13:36

o wydaniu przez Burmistrza Sędziszowa decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2014-09-05
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-09-08 13:23
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-09-08 13:29

Zawiadomienie, że dnia 4 sierpnia 2014r. została wydana przez Burmistrza Sędziszowa decyzja znak: OŚ.6220.10.11.2012/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na zwiększeniu wielkości obsady fermy norek z 2000 szt. samic stada podstawowego do wielkości 96,8 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym Nork Pol s.c. w Wojciechowicach, lokalizacja przedsięwzięcia: wieś Wojciechowice, działka o nr ewid. 42/7, obręb nr 31.

Załączniki:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Plik pdf 102.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2014-08-04
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-08-05 12:48
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2014-08-05 12:52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, złożonego przez Pełnomocnika Pana Roberta Kaliszaka z Firmy Konekt Sp. z o.o., ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie stacji 110/15 kV Sędziszów w celu przyłączenia podstacji trakcyjnej PKP Karczowice” projektowanej na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 4241/9.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłHalina Barska - Naczelnik2014-06-06
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2014-06-09 13:59
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2014-06-09 14:02

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Zadanie nr D.1 pn. „Przywróceniu drożności korytarza ekologicznego rzeki Mierzawa - Opracowanie projektów udrożnienia barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłHalina Barska - Naczelnik2014-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-02-21 12:05
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-02-21 12:06

Postanowienie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Zadanie nr D.1 pn. „Przywróceniu drożności korytarza ekologicznego rzeki Mierzawa - Opracowanie projektów udrożnienia barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłHalina Barska - Naczelnik2014-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-02-21 12:01
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-02-21 12:03

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Zadanie nr D.1 pn. „Przywróceniu drożności korytarza ekologicznego rzeki Mierzawa - Opracowanie projektów udrożnienia barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000”

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-16 14:21
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-16 14:26
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 24 października 2017r. 02:12:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.