URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31-12-2002 roku

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31-12-2002 roku

 

Tabela nr 1

Lp.

Nieruchomość gruntowa

Własność

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie... (art.244 Kc)

Posiadanie

Uzyskiwane dochody z tego mienia w  roku budżetowym 2003

kwota

klasyfikacja   

(jak dochody budżetowe)

1.

m.Sędziszów, ul. Jędrzejowska

działki nr

249/2, 249/5, 249/9, 249/10

KW 38781

GP.V-7413/60/1/93

 

 

 

 

 

2.

w. Wojciechowice

działka nr 244/1

KW 38782

GP.V-7413/60/3/93

 

 

 

 

 

3.

w. Sosnowiec

działki nr 528,530,531,532,533,

534,535,536,537,538,539,540,541

GP.V-7413/60/16/93

 

 

 

 

 

4.

m.Sędziszów dz. nr 343/1

(teren za blokiem Kolejowej SM)

KW 34179

GP.V-7413/3927/91

 

 

 

 

 

5.

m. Sędziszów dz. nr 195

(teren obok garaży Na Skarpie)

GP.V-7413/60/19/93

 

 

 

 

 

6.

m. Sędziszów dz. nr 351,326,330/1,338,188,191,

KW 34179

KW 12523

GP.V-7413/60/22/93

 

 

Wąwoźniak Zofia

Szewczenko Stef.

Kisiel D

Kozendra Waldemar

 

182,76

182,76

1.690,32

182,76

 

 

7.

w. Pawłowice dz. nr 483/2

KW 35954

AN Nr Rep.572/92

 

 

 

 

 

8.

w. Białowieża dz. nr 17,55,56,193,194,282

ABN.IV-7413/60/13/98

 

 

 

 

 

9.

w. Boleścice dz. Nr 21,40,43,64,156/1,156/2

NBN.IV-7413/60/4/98

 

 

 

 

 

10.

w. Borszowice dz. Nr 144,145,146,202,205,206

NBN.IV-7413/60/3/98

 

 

 

 

 

11.

w. Czepiec dz. nr

1,2,8/1,8/2,66/2

NBN.IV-7413/60/5/98

 

 

 

 

 

12.

w. Gniewięcin dz. nr. 103/1,126/3,186/1,340

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

13.

w. Jeżów dz. nr 510, 965

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

14.

w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851

 

 

 

jw.

 

 

15.

w. Klimontówek dz. nr. 165, 234

 

 

 

jw.

 

 

16.

w. Krzelów dz. nr 447,526,519

ABN.IV-7413/60/14/98

 

 

 

 

 

17.

w. Krzelów(Czekaj) dz. Nr. 512/1,513/1,30,302,310,318,323

 

 

 

jw.

 

 

18.

w. Łowinia

a/  dz. Nr 95,104,106,160,175(włas)

b/ dz. Nr 85, 107 (posiadanie)

NBN.IV-7413/60/6/98

 

 

jw.

 

 

19.

w. Mierzyn dz. Nr 204

 

 

 

jw.

 

 

20.

w. Mstyczów dz. Nr 382/3,230,460,54/1,941,516,355/1,354,596,259, 462/2 ....

KW 29346

GN-IV7723/60/3/00

 

 

 

 

 

21.

w. Pawłowice dz. Nr. 255,256,257,469,470,233,281,283

 

 

 

jw.

 

 

22.

w. Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111

 

 

 

jw.

 

 

23.

w. Przełaj Czepiecki dz. Nr. 454,457,274,400,402,403

 

 

 

jw.

 

 

24.

w. Słaboszowice dz. Nr 1104/2

 

 

 

jw.

 

 

25.

w. Swaryszów dz. Nr 293

 

 

 

jw.

 

 

26.

w. Tarnawa dz. Nr 115,231,48,39,198,202

G-6013/9/98

 

 

 

 

 

27.

w. Zielonki dz. Nr 28,246,306

NBN.IV-7413/60/7/98

 

 

 

 

 

28.

m. Sędziszów 02 dz. Nr 153/1,179,450,462,438/2,

438/1,521,

 

 

 

jw.

 

 

29.

w. Pawłowice dz. Nr 484/2,

KW 40492

GG.V-7413/60/3/94

 

 

 

 

 

 

30.

w. Gniewięcin dz. Nr 522/2

GG.V-7413/60/1/95

 

 

 

 

 

31.

m. Sędziszów dz. Nr 16/94

(obok trafo na ul. Rajskiej)

KW 44105

AN Nr Rep.4298/95

 

 

 

 

 

32.

m. Sędziszów dz. Nr 528/7

(droga  przy ul. Przemysłowej)

KW 39269

GG.V-7413/60/1/94

 

 

 

 

 

33.

w. Klimontów dz. Nr 860/1

GG.V-7413/60/4/95

 

 

 

 

 

34.

m. Sędziszów

dz.nr 282/1,282/2 (k. Rokickich)

KW 40440

GG.V-7413/60/5/95

 

 

 

 

 

35.

m. Sędziszów (Rynek)

cz.dz. nr 153/2

 

 

 Ciosek K.

 

 

541,44

 

36.

w. Mstyczów dz. Nr 834/2

AN 2828/97

 

 

 

 

 

37.

działki GS poza m.Sędziszów

w tym:  Mstyczów (230)

            Piołunka (33)

            Białowieża (202/4)

            Klimontówek (321/1)

 

 

GS Sędziszów

 

408,00

 

38.

w. Grązów dz. Nr 40

AN Nr Rep. 2754/98

 

 

 

 

 

39.

w. Sosnowiec dz. Nr 524

AN Nr Rep. 2759/98

 

 

 

 

 

40.

w. Piła dz. Nr 179/2

AN Nr Rep. 5252/98

 

 

 

 

 

41.

m.Sędziszów (teren międzyblok)

Os. Sady – dz. Nr 324,349

Os. Na Skarpie – dz. Nr 190/1,./2,./3

Os.domk.jedn. – dz. Nr 572,571

 

AN Nr Rep. 7708/97

 

Witas A.

Krzelowska D.

RUCH

Bartkiewicz B.

Wójcicki

 

2.311,80

6.234,84

330,24

1.320,96

170,40

 

42.

m.Sędziszów dz. Nr 160

GN.IV7423/60/4/00

 

 

 

 

 

43.

w. Gniewięcin dz. Nr 398//4,5,6,7

AN Nr Rep 2620/99

 

 

 

 

 

44.

m. Sędziszów – zalew, stadion, tereny zieleni dz.nr 223,226

NBN-7413/60/9/98 KW 46918

 

Klub Sportowy

UNIA Sędziszów

 

 

 

45.

m. Sędziszów dz.nr 384/2

AN Nr Rep. 2281/02

 

 

 

 

 

46.

w. Gniewięcin dz. Nr  863//1,2,4,5,

AN Nr Rep.315/02

 

 

 

 

 

47.

w. Mstyczów, dz.nr 874/15

RR.IX.7723-60-1/02

 

 

 

 

 

Łącznie dochody z tabeli 1      =        13.556,28 zł

 

 

Tabela nr 2

Lp.

Nieruchomość

zabudowana

Własność

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie...

(art.244 Kc)

Posiadanie

Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003

Kwota

/zł/

klasyfikacja

(jak dochody

budżetowe)

1.

m.Sędziszów

siedziba UMiG w Sędziszowie

na działce nr 25

Księga wieczysta

KW  195

 

 

 

Krzciuk R. (dzierż.)

 

 

 

1.218,24

 

2.

m. Sędziszów dz.nr 605

GP.V-7413/3297/93

SM „Wschód”

 

 

142,50

 

3.

m. Sędziszów dz.nr 565

GP.V-7413/60/9/93

Molenda
A i I

 

 

69,00

 

4.

w. Klimontów dz.nr 384

GPV-7413/60/13/92

Balant  Cecylia

 

 

42,00

 

5.

w. Sosnowiec dz.nr 527

GPV-7413/60/14/93

Kieleckie Przeds. Nasienne

 

 

1061,00

 

6.

w. Sosnowiec dz.nr 526,529

w. Tarnawa dz.nr 231, 232

w. Mstyczów dz. nr 874/24

GP.V-7413/60/17/93

GN.IV7723/1/60/1/00

GN.IV7723/1/60/2/00

Spółdz. Usług

Rolniczych

 

 

 

 

7.

w. Gniewięcin

dz.nr 170/3

 

 

Woźniak N. (dzierżawa)

UMiG  Sędziszów

  960.00

 

8.

m.   Sędziszów dz.nr 205,209,214,217,218,220,224, 226-229,232,235

(garaże na Os. Na Skarpie)

GP.V-7413/60/19/93

właściciele garaży

 

 

 

 

9.

m. Sędziszów dz. nr 196

GP.V-7413/60/19/93

Ślęzak M.

 

 

19,80

 

10.

m. Sędziszów dz. nr 197

GP.V-7413/60/19/93

Adamczyk R.

 

 

18,75

 

11.

m. Sędziszów dz. nr 198

GP.V-7413/60/19/93

Stawiarska I.

 

 

18,75

 

12.

m. Sędziszów dz. nr 199

GP.V-7413/60/19/93

Dudek G.

 

 

18,75

 

13.

m. Sędziszów dz. nr 200

GP.V-7413/60/19/93

Zieliński A.

 

 

17,70

 

14.

m. Sędziszów dz. nr 201

GP.V-7413/60/19/93

Kołaczyk W.

 

 

20,70

 

15.

m. Sędziszów dz. nr 202

GP.V-7413/60/19/93

Ryło K,

 

 

21,75

 

16.

m. Sędziszów dz. nr 203

GP.V-7413/60/19/93

Hudyka Cz.

 

 

20,70

 

17.

m. Sędziszów dz. nr 204

GP.V-7413/60/19/93

Barska-Ogórek G.

 

 

20,70

 

18.

m. Sędziszów dz. nr 206

GP.V-7413/60/19/93

Orlińska E.

 

 

20,70

 

19.

m. Sędziszów dz. nr 207

GP.V-7413/60/19/93

Latkowski A.

 

 

22,65

 

20.

m. Sędziszów dz. nr 208

GP.V-7413/60/19/93

Piec W.

 

 

21,75

 

21.

m. Sędziszów dz. nr 210

GP.V-7413/60/19/93

Bach M.

 

 

24,75

 

22.

m. Sędziszów dz. nr 211

GP.V-7413/60/19/93

Brzeziński R.

 

 

19,80

 

23.

m. Sędziszów dz. nr 212

GP.V-7413/60/19/93

Muszyński S.

 

 

17,70

 

24.

m. Sędziszów dz. nr 213

GP.V-7413/60/19/93

Pracoń J.

 

 

18,75

 

25.

m. Sędziszów dz. nr 215

GP.V-7413/60/19/93

Zaława Z.

 

 

22,65

 

26.

m. Sędziszów dz. nr 216

GP.V-7413/60/19/93

Pracoń M.

 

 

20,70

 

27.

m. Sędziszów dz. nr 219

GP.V-7413/60/19/93

Szpakowska B.

 

 

24,75

 

28.

m. Sędziszów dz. nr 221

GP.V-7413/60/19/93

Piszczek Z.

 

 

21,75

 

29.

m. Sędziszów dz. nr 222

GP.V-7413/60/19/93

Kałka G.

 

 

20,70

 

30.

m. Sędziszów dz. nr 223

GP.V-7413/60/19/93

Jędrzejczyk T.

 

 

20,70

 

31.

m. Sędziszów dz. nr 225

GP.V-7413/60/19/93

Maciąg P.

 

 

19,80

 

32.

m. Sędziszów dz. nr 230

GP.V-7413/60/19/93

Prusek S.

 

 

19,80

 

33.

m. Sędziszów dz. nr 231

GP.V-7413/60/19/93

Formowicz Z.

 

 

18,75

 

34.

m. Sędziszów dz. nr 233

GP.V-7413/60/19/93

Gonciarz B.

 

 

20,70

 

35.

m. Sędziszów dz. nr 234

GP.V-7413/60/19/93

Błaszczyk M.

 

 

20,70

 

36.

m. Sędziszów dz. nr 236

GP.V-7413/60/19/93

Gliwiński M.

 

 

20,70

 

37.

m. Sędziszów dz. nr 237

GP.V-7413/60/19/93

Orlińska M.

 

 

23,70

 

38.

m.Sędziszów dz.nr 589/7, 589/10...

GG.V-7413/60/6/95

GS Sędziszów

 

 

2.500,00

 

39.

m.Sędziszów

dz.nr 174/3, 175/3 – plac targowy

 

GG.V-7413/60/5/94

 

 

Kurkowski M.

Urbański W.

Kwiecień T.

Jachimowski J.

Kaszyński A.

 

1.694,28

568,44

2.206,20

162,36

1.812,00

 

40.

m.Sędziszów dz.nr 171

jw.

Pacholec K

 

 

117,60

 

41.

m.Sędziszów dz.nr 177

jw.

Kania S

 

 

61,20

 

42.

m.Sędziszów dz.nr 178

jw.

Bach M

 

 

103,20

 

43.

m.Sędziszów dz.nr 179

jw.

Strzębała B

 

 

61,20

 

44.

m.Sędziszów dz.nr 180

jw.

Tabor K

 

 

91,20

 

45.

m.Sędziszów dz.nr 181

jw.

Wójcik K

 

 

180,00

 

46.

m.Sędziszów dz.nr 648

GG.V-7413/60/6/95

Krzelowscy M i D

 

 

69,00

 

47.

m.Sędziszów dz.nr 589/1,589/2

GG.V-7413/60/6/95

Agro - Meat

 

 

1.145,00

 

48.

w. Krzcięcice dz.nr 289/1

Agronomówka

NBN.VII-7413/60/1/98

 

lokal

do sprzedania

 

 

 

49.

w. Wojciechowice

zagroda na dz.nr 243/3

GP.V-7413/60/2/93

KW 38783

 

 

Trydulska  B.

 

 

203,04

 

50.

oczyszczalnia ścieków

na dz.nr 426

GP.V-7413/60/23/93

 

Zakład Komunalny w Sędziszowie

 

 

 

51.

MGOPS w Sędziszowie

na dz.nr 348

GP.V-743/60/14/93

KW 42756

 

Lechowicz

Jarosiński

 

 

 9.722,16

3.004,32

 

 

52.

wymiennik ciepła na Os. Sady

na dz.nr 350

AN Nr Rep.1535/94

 

 

Porębski (garaż)

Bonarski (garaż)

 

182,76

182,76

 

53.

m.Sędziszów Os. Drewniane

dz.nr 378

KW 44295

 

(dzierżawcy garaży)

(mieszkańcy os.)

 

5.653,80

28.755,12

 

54.

w. Jeżów – hydrofornia

dz.nr 766/2,767/4,768/2,.....

GP.V-7413/60/25/93

 

 

 

 

 

55.

w. Borszowice - wysypisko śmieci

dz.nr 83/3,83/2

dz.nr 84/6,85/4,86/4,86/7

GP.V-7413/60/4/93

AN  4298/1995

KW 44104

 

 

 

 

 

56.

OSP Mstyczów dz.nr 705

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

57.

OSP Sędziszów dz.nr 220

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

58.

OSP Piołunka dz.nr 126

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

59.

OSP Przełaj dz.nr 3, 321

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

60.

OSP Zielonki dz.nr 235

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

61.

OSP Tarnawa dz.nr 134,202,198/2

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

62.

OSP Boleścice dz.nr 109/1

NBN-7413/60/4/98

 

 

 

 

 

63.

OSP Krzcięcice dz.nr 342,340/1

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

64.

OSP Swaryszów dz.nr 75/3

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

65.

OSP Słaboszowice nr 808

 

 

 

UMiG Sędziszów

 

 

66.

SP Nr 1 w Sędziszowie

dz.nr 626,29,131

GG.V-7413/60/2/94

AN Nr  Rep.4350/93

 

 

Hukowska

Komarowa

 

 

 

3.292,80

2.774,52

 

67.

SP Nr 2

dz.nr 480

GP.V-7413/60/24/93

 

 

 

 

 

68.

SP w Tarnawie dz.nr 188

GP.V-7413/60/7/93

 

 

 

 

 

 

69.

SP w Klimontowie

dz.nr 745

mienie ogólnonarodowe

 

Mrozińska

Domagała J.

UMiG Sędziszów

 

 1.113,48

1.335,00

 

70.

SP w Krzelowie-Czekaju

dz.nr 317

mienie ogólnonarodowe

 

 

 

 

 

71.

SP w Krzcięcicach

dz.nr 443/1,439/3

ABN.IV-7413/60/12/98

 

 

 

 

 

 

72.

SP w Mstyczowie

dz.nr 847/5,

GN.IV-7413/60/1/99

 

TP S.A.

 

1.357,08

 

73.

SP w Boleścicach

dz.nr 11,12

GN.IV-7413/60/2/99

 

Jakubczyk

Klamka

 

2.282,40

1.732,44

 

74.

SP w Zielonkach

dz.nr 236,246,306

NBN.IV-7413/60/7,8/98

 

 

 

 

 

 

 

75.

SP w Pawłowicach

dz.nr 278/20

GN.IV-7723/60/1/2001

 

 

Wylot

 

 

901,92

 

76.

budynek po SP w Łowinii

dz.nr 60

NBN.IV-7413/60/11/98

 

OSP w Łowinii

 

nieodpłatnie

 

77.

budynek Szkoły Publicznej             w Sosnowcu dz.nr 200

mienie ogólnonarodowe

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju

UMiG  Sędziszów

nieodpłatnie

 

78.

Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie

dz.nr 162

GG.V-7413/60/2/95

 

 

 

 

 

 

79.

Ośrodek Zdrowia  Sędziszowie

dz.nr 167

GG.V-7413/60/6/94

KW 40317

 

gabinety lekarskie prywatne

 

27.242,40

 

80.

Ośrodek Zdrowia w Krzcięcicach

w budynku SP w Krzcięcicach

 

patrz SP Krzcięcice

 

Tomasik

Telekomunikacja Kornobis

 

2.566,32

1.503,36

1.908,72

 

81.

Ośrodek Zdrowia w Mstyczowie

 dz.nr 1014

GG.V-7413/60/6/93

 

 

 

 

 

 

82.

m.Sędziszów (b. Lecznica zw.)

dz.nr 24

GP.V-7413/60/20/93

KKU-1438/93/KP

KW 42728

 

Zakład Usług Komunalnych

 w Sędziszowie

 

 

 

83.

m.Sędziszów

Dom Kultury

 

 

 

P K P

 

UMiG Sędziszów

 

 

 

 

 

84.

m.Sędziszów dz.nr 21/4

KW  47718

Zielińska A.

Soboń L.

 

 

 

292,32

292,32

 

85.

w.Czepiec b.SP w Czepcu

NBN.IV-7413/60/5/98

Gębura

 

 

125,28

 

86.

w. Boleścice dz.nr 7/25

AN Nr Rep. 624/2002

 

 

 

 

 

87.

m.Sędziszów

dz.nr 192, 193, 332, 335 

GP.V-7413/60/21/93

SM „Przyszłość”

 

 

1809,00

 

88.

m.Sędziszów dz.nr 28,26,19,17

GN.IV-7413/60/3/99

Polski Związek Działkowców

 

 

nieodpłatnie

 

89.

m. Sędziszów dz.nr 589/9

GG.V-7413/60/6/95

Ostrowski W.

 

 

213,00

 

90.

OSP Mstyczów dz.nr 462/1

GN.IV-7723/60/3/00

 

Samburska G.

Muszyńska

Woźniak

 

342,24

110,40

99,36

 

92.

Infrastruktura techniczna miasta i gminy Sędziszów w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepł.

GP.V-7413/4929/91 GP.V-7413/5213/91 GP.V-7413/60/23/93 AN Rep. 1535/94

 

ASPRA

 

29580,00

 

Łącznie dochody z tabeli nr 2           =      143.441,84 zł

 

Łącznie dochody z tabel nr 1 + nr 2 = 156.998,12 zł
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Administrator BIP
Data: 2003-07-01 10:33:49

Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 25 maja 2018r. 17:00:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.